Friday, July 16, 2010

Kervin and Kerning

"Kuya kailan ka huling nanuntok?", ang tanong ni Kerning sa kanyang kuyang nagmamaneho ng minsang nabwisit sila sa nasa unahang jeep na bigla na lang huminto sa kanto at nagsakay ng mga pasahero.

Paglagpas nila sa jeep, sabay minura sila nung mamang driver... at siya pa ang galit.

Salamat konsehal sa pag-aasikaso sa amin!

No comments:

Post a Comment