Thursday, November 20, 2008

About Scromites and Vermites

Ang pangalan na Scromites at Vermites ay nagmula sa aking kaibigan. Ito ang madalas niyang binabanggit na mga characters pag kami ay nag-iinuman. Di ko alam kung saan niya nakuha ang mga pangalan na ito pero kung pag-usapan namin si Scromites at Vermites akala mo ay parang mga tunay na katauhan. Siguro marahil kami ay masayahin lang sa aming mga creative thinkings or sobrang lasing lang kami.

Sometime during college we made a 10-minute animation using slide presentation for a school project. It was the time that Scromites and Vermites had their real identity. I played the voice of Vermites.

Kahit ano pa man ang dahilan, si Scromites at Vermites ay tanda ng masayang alaala ng aking kabataan. I believe those very years had made me what I am now.

Adventures of Scromites and Vermites is a collection of what was before... and a continuation of it through writing.

No comments:

Post a Comment